48 Biopatiakademin

Vi finns på Orust.

Professionell och garanterat personlig hjälp.

Rimliga priser: vi gör det här tillsammans.

Kontakta oss för att få veta mer.

Det finns många mindre kurser.

Ta en titt.

Om

Om Biopatiakademin

Skolan som arbetar med helheten och på djupet

Nästa kursstart i biopatisk kinesiologi 25 oktober 2024!

Biopatiakademin har bedrivit utbildningar i biopati i mer än 40 år, då det startades i Malmö 1981 och gick under namnet Svenska Biopatiinstitutet.

Biopatiakademins målsättning är att ge de som utbildar sig hos oss en bred och gedigen kunskap, som gör att de kan hjälpa och vägleda människor med många olika typer av åkommor, samt hur man förebygger när man väl är frisk. Utbildningen ska också bidra till klientsäkerhet och att etiska regler och tystnadsplikt följs.

Biopatiakademin arrangerar utbildningar och kurser i:

 • Biopati
 • Biopatisk kinesiologi
 • Alternativ psykologi
 • Homeopati
 • Immunterapi / Symbiosterapi
 • Näringslära och Näringsterapi
 • Örtmedicin
 • Öronakupunktur

Utbildning i biopati får i Sverige och Finland endast drivas och marknadsföras av Biopatiakademin.

Om Biopatiutbildningen

Utbildning till biopat

Biopatiutbildningen är en omfattande naturmedicinsk utbildning, där den Biopatiska kinesiologin ingår.  Utbildning i biopati får i Sverige och Finland endast drivas och marknadsföras av Biopatiakademin.

Kurserna hålls, om inget annat anges, på Orust.

De kurser som ingår i biopatutbildningen kan också väljas som enstaka kurser, om man bara önskar kunskaper inom vissa ämnen.

Utbildningen är uppdelad i olika moment:

 • Basmedicin
 • Biopatisk kinesiologi
 • Fördjupningsstudier på distans
 • Fristående kurser i olika ämnen
 • Biopatisk strategi och start av klinik


Ladda hem prospekt för utbildningen här

Allmän information

 • Anmälan
 • Elevförsäkring
 • Etik
 • Förbund
 • Intyg och diplom
 • Studietakt
 • Tentamen
 • Integritetspolicy

Kurser

Basmedicin

I basmedicinen ingår grundläggande kemi och fysik, anatomi, fysiologi, mikrobiologi, immunologi, sjukdomslära, psykologi, psykiatri, farmakologi, näringslära, undersökningsmetoder, etik m.m. Utbildningen är internetbaserad. Utbildningsnivån motsvarar 60 högskolepoäng (ger dock inte högskolepoäng, de kan endast högskolor ge).

Biopatiakademin driver inte denna utbildning, den får man läsa hos annan skola. Det finns två alterntiv, Arcanumskolan och NEIJING Akademin.

Mer detaljerad information om utbildningen hos Arcanum: ARCANUM BASMEDICIN

Mer detaljerad information om utbildningen hos NEIJING Akademin: NEIJING BASMEDICIN

Biopatisk Kinesiologi

Detta är för dig som vill hjälpa människor på ett djupare och bredare plan. Utbildningen är utsprid på fem olika tillfällen som löper över ca 1 år.

Den biopatiska kinesiologin är en analysmetod för att hitta frekvensstörningar som är kopplade till virus, bakterier, svamp, parasiter, tungmetaller, kemikalier, toxiner, näringsobalanser, m.m. Man testar vilka organsystem och kroppsdelar som dessa obalanser påverkar, samt testar kroppens förmåga att rensa ut gifter. Man lär sig också att använda metoden för att testa vilka naturpreparat som passar bäst för den angivna situationen.

Nästa kursstart 25 oktober 2024 i Ulricehamn SENASTE ANMÄLNINGSDAG: 7 september 2024

Aktuella kursdatum 2024-2025:

 • Kurstfillfälle 1. Fre-mån 25-28 okt 2024 (Ulricehamn)
 • Kurstfillfälle 2. Fre-sön 24-26 jan 2025 (Orust)
 • Kurstfillfälle 3. Fre-sön 11-13 april 2025 (Orust)
 • Kurstfillfälle 4. Fre-sön 13-15 juni 2025 (Orust)
 • Kurstfillfälle 5. Fre-mån 10-13 okt 2025 (Orust)


ANMÄLNINGSBLANKETT HÄR [PDF]

Fördjupningsstudier

Kurserna sker på distans i en mängd olika ämnen och kan köpas närsomhelst.

Den beräknade studietiden för varje distanskurs är angiven i heltidsveckor, man väljer dock själv i vilken takt man vill läsa inom de ramar som står beskrivna under ALLMÄN INFORMATION. Det går bra att läsa en eller flera av dessa kurser även om man inte har planer på att bli biopat.

Biopatiakademin erbjuder distanskurser inom följande ämnen:

 • Biopatins grunder
 • Alternativ Psykologi
 • Förgiftningar
 • Homeopati
 • Immunterapi/Symbiosterapi
 • Näringsterapi
 • Öronakupunktur
 • Örtmedicin

Lärarledda Kurser

Kurserna sker fysiskt (irl) och leds av specialister inom respektive område.

Inför diplomering till biopat ska man, förutom sammankomsterna i biopati och avklarade distansstudier inom de olika ämnena, också ha genomgått lärarledda kurser i olika ämnen. Anledningen till det är att det är viktigt att få kunskap från flera olika experter som alla har sina egna erfarenheter.

Biopatiakdemin anordnar inte dessa kurser, utan godkänner istället kurser av andra utbildare, som lever upp till Biopatiakademins krav. Kopia på deltagarintyg skickas till Biopatiakademin.

Biopatisk Strategi

Kurs anordnas efter behov.

Den här kursen ordnas enskilt när du har gjort klart de övriga kurserna som ingår i Biopatiutbildningen, inklusive tentamina och praktik. I kursen ingår praktik och träff med lärare för genomgång av journaler

Kursen är ett krav inför diplomeringen till Biopat. Målet är att ge dig den kunskap som behövs för att kunna öppna egen klinik, ta emot och följa upp klienter under deras hälsoresa.

Praktiskt Slutprov

Tid beställs när man är redo

Utformning

Man gör det enskilda, praktiska slutprovet för biopatdiplom hos Monika Lindblom i Ulricehamn. Det tar ca 3-4 timmar. Man behöver inte ta med sig något då man kommer, men föredrar man att arbeta med sina egna testampuller och egen apparatur, så får man givetvis göra det.

Provet består av att man gör en kortare undersökning med de metoder som ingår i utbildningen, d.v.s. undersökning av fotzoner, öronpunkter, kinesiologitest (och/eller test med frekvensapparatur om du har stor erfarenhet av denna metod och genom den kan få samma information som från den biopatiska kinesiologin)

Utifrån resultatet ska man kunna sätta ihop ett lämpligt regenerationsprogram. Man ska veta hur man kan stärka respektive avgifta och dränera kroppens organ med hjälp av öronakupunktur, zonterapi, tillskott och naturmedel. Man ska också kunna förklara för sin klient vad hon/han har för obalanser och vad hon/han kan göra själv för att påskynda läkning.

Krav på förkunskaper:

 • Närvaro under de lärarledda kurserna
 • Godkänd elevpraktik
 • Godkända tentamina från alla övriga kurser som ingår i utbildningen

Pris: 3750 kr

Lärare

Fil.dr. Monica Agélii

Alla har rätt till perfekt hälsa!

För några år sedan började jag förstå hur mycket vi kan påverka vår hälsa, dels genom det vi äter eller inte äter, och dels genom hur vi tänker. I samband med detta, började jag förstå att komplementärmedicin har mycket att erbjuda för att människor ska kunna återskapa sin hälsa.

Förutom mina utbildningar i komplementärmedicin, har jag lång erfarenhet i medicinsk forskning och doktorerade i medicinsk vetenskap år 2008. Jag har forskat på riskfaktorer för kroniska sjukdomar, samt hur bristen på D-vitamin är kopplad till hjärt-kärlsjukdom och övervikt. D-vitaminforskningen var det som fick mig att se på vår hälsa ur ett helhetsperspektiv och näringsforskning blev då en stor passion för mig. Det var också början på min resa som naturterapeut!

Monica driver också en klinik i Henån på Orust: Klinik Sanatos

Biopat Monika Lindblom

Astma och allergier ledde mig till biopatin

Jag led mina första 26 år av livshotande astma, kroniska eksem och allvarliga allergier. Jag tålde i stort sett ingenting och sjukhusbesöken var många. Efter 6 månader med biopatiska ågärder kunde jag lägga bort alla mediciner. Då bestämde jag mig för att bli Biopat, ett yrke som jag har utövat sedan 1995.

Monika har mottagningar, HälsoMedveten ML, i Mellbystrand och Ulricehamn. Hon undervisar i Biopatisk strategi, samt ansvarar för distanskurserna som ingår i biopatiutbildningen och för det pratiska slutprovet.

Länk till Monikas hemsida: Hälsomedveten.se

Kontakt

Biopatiakademin


Monica Agélii


Värdshusvägen 1

473 34 Henån


Tel: 0739 40 18 99


monica@biopatiakademin.se